I   ︎   ︎   ︎   ︎   ︎  ︎      

Mark

50 x 50 cm
Holz, Kreidegrund, Metallschrauben, Elektroschocker, 9V Batterie
2015